Populärmusik

Denna musikgenre har funnits sedan 1800-talet och avser en mer öppen musikstil än den klassiska. Från 1990-talet har genren fått mer plats, och stilistiskt är gränserna numera nästan utsuddade. I Sverige kom ordet ”populärmusik” att bli ett begrepp under 1960-talet, och ersattes av 1950-talets rock. Exempel på grupper inom popgenren är: ”Rolling Stones”, ”The Animal” och ”The Beatles”, som alla bildades under 1960-talet. Även i Sverige startades under 1960-talet popgrupper och några av de populäraste är Shanes, Hep Stars, Tages och Ola and the Janglers.

Historia

London är den stad som snabbt blev mittpunkt för popmusiken, en musikstil som inte sågs lika obstinat som rockmusiken från USA. Under slutet på 1960-talet började man skilja mellan pop- och rockmusik. Popmusiken har mer influenser från discon med högre tempo och inslag av rock och dance. Genren pop uppkom redan under 1920-talet medan rocken uppstod under 1950-talet. Rockmusiken består av många elektroniska instrument, exempelvis elgitarr, akustisk gitarr, elbas, trummor och piano.

1970-tal

Under 1970-talet skapades discomusiken, en genre som härstammar från gayklubbar i New York. Genren har sina rötter i funk, soul och latinamerikansk musik. År 1975 sägs vara det år som discomusiken fick sitt stora genombrott. Dansfilmen ”Saturday Night Fever” (1977) med John Travolta i den dansande huvudrollen blev en storfilm inom discogenren. Som störst var musiken under 1976–1979 och i Sverige producerades det inte alls mycket inom den genren. Det närmaste svensk discomusik vi kan komma är ABBA och deras album Voulez-Vous. Den svenska dans- och sånggruppen ”Alcazar” blev däremot väldigt populär inom discogenren, med många uppskattade uppträdanden. Gruppen upphörde 2018, men deras sång- och musik kommer leva kvar och bli historisk.

Andra artister inom populärmusiken

Det finns många artister som räknas till populärmusiken, exempelvis Elvis Presley, Bing Crosby, Michael Jackson, Madonna och Alphaville. Deras musik har inte mycket gemensamt men alla tillhör de samma genre.